Ιατρικά Νέα

Διαβάστε γαι τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις καθώς και όλα τα νέα της Biomed

Εξωσωματική γονιμοποίηση και εμβρυομεταφορά

Για τα ζευγάρια τα οποία έχουν ανεπιτυχώς προσπαθήσει να συλλάβουν, η εξωσωματική γονιμοποίηση και η εμβρυομεταφορά τούς προσφέρει μια ευκαιρία να πετύχουν την πολυπόθητη εγκυμοσύνη.

Ωοθηκική διέγερση

Μόλις ένα ζευγάρι παραπεμφθεί σε ειδικευμένη μονάδα για να υποβληθεί σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ο άνδρας και η γυναίκα έχουν κριθεί κατάλληλοι υποψήφιοι για να υποβληθούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση, αμφότεροι υποβάλλονται σε κλινικές εξετάσεις και αξιολόγηση. Η ωοθηκική διέγερση είναι μια ελεγχόμενη τεχνική με σκοπό την παραγωγή αρκετών ωοκυττάρων σε ένα κύκλο, παρά μόνο το σύνηθες μοναδικό ωάριο. Τα πολλαπλά ωάρια επιτρέπουν πολλαπλές προσπάθειες για γονιμοποίηση και επιπλέον τη διαθεσιμότητα πολλών εμβρύων.

Η ωοθηκική διέγερση και η παραγωγή πολλαπλών ωαρίωντελικά αυξάνει το ποσοστό επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης και ως εκ τούτου αποτελεί συνήθη τεχνική.

Στα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την ωοθηκική διέγερση περιλαμβάνονται αγωνιστές της ορμόνης που εκλύει γοναδοτροπίνη, η ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη, η ωχρινοτρόπος ορμόνη, και η ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη. Αυτές οι ορμόνες χορηγούνται στη γυναίκα με υποδόρια ή ενδομυϊκή ένεση Με την προκύπτουσα παραγωγή πολλαπλών ωαρίων, τα επίπεδα των οιστρογόνων και προγεστερόνης φθάνουν σε επίπεδα τα οποία είναι πολύ υψηλότερα από τα φυσιολογικά, γι΄ αυτό και γίνονται συχνές εξετάσεις με σκοπό να παρακολουθείται η αντίδραση του σώματος στη φαρμακευτική αγωγή.

Ενώ λαμβάνει χώρα η πρόκληση ωορρηξίας, η ωοθυλακική ανάπτυξη ελέγχεται με τη χρήση διακολπικής υπερηχογραφίας. Αυτά τα κολπικά υπερηχογραφήματα ενδέχεται να επαναλαμβάνονται καθώς ο χρόνος για τη συλλογή ωοκυττάρων πλησιάζει.

Συλλογή ωοκυττάρων/ωοληψία

Η συλλογή ωοκυττάρων εκτελείται ενώ η ασθενής βρίσκεται υπό νάρκωση/μέθη. Ο ειδικός γονιμότητας συλλέγει τα ωάρια εισάγοντας βελόνη στις ωοθήκες διαμέσου του τοιχώματος του κόλπου. Αυτή η διαδικασία συνήθως διευκολύνεται με υπερηχογραφική καθοδήγηση για τον εντοπισμό εκάστου ωοθυλακίου. Μόλις τα ωοθυλάκια εντοπιστούν, το ωοθυλακικό υγρό και τα ωάρια απορροφώνται σε δοκιμαστικό σωλήνα. Η διαδικασία διαρκεί περίπου μισή ώρα, και η ασθενής συνήθως βγαίνει από την κλινική λίγες ώρες μετά τη συλλογή των ωοκυττάρων.

Συλλογή σπέρματος και προετοιμασία σπερματοζωαρίων

Ο άνδρας υποβάλλεται σε αυνανισμό, την ίδια ημέρα που συλλέγονται τα ωοκύτταρα. Συνιστάται η αποχή από εκσπερμάτιση για περίπου δύο έως πέντε ημέρες πριν από τη σπερμοληψία ώστε να διασφαλίζεται υψηλή περιεκτικότητα σπερματοζωαρίων τη στιγμή της σπερμοληψίας. Μετά τη συλλογή του δείγματος σπέρματος, τα σπερματοζωάρια ετοιμάζονται για έγχυση στα ωάρια που έχουν ληφθεί από τη γυναίκα. Σε περιπτώσεις όπου η παραγωγή δείγματος σπέρματος δεν είναι δυνατή την ίδια ημέρα που γίνεται η συλλογή ωοκυττάρων, οι άνδρες μπορούν να επιλέξουν να έχουν εκ των προτέρων κατεψυγμένα δείγματα σπέρματος, ή να υποβληθούν σε βιοψία όρχεων για σπερμοληψία.

Καλλιέργεια και μεταφορά βλαστοκυστών

Η εξωσωματική γονιμοποίηση έχει βελτιωμένα ποσοστά επιτυχίας στην κύηση, εν μέρει χάρη στις πρόσφατες προόδους στην καλλιέργεια βλαστοκυστών και τις διαδικασίες μεταφοράς. Τα έμβρυα συνήθως μεταφέρονται στη μήτρα την τρίτη ημέρα μετά τη γονιμοποίηση. Ωστόσο, έχει καταστεί δυνατή η καλλιέργεια εμβρύων σε περιβάλλον εργαστηρίου έως το στάδιο βλαστοκύστης, το οποίο λαμβάνει χώρα την πέμπτη ημέρα.

Η σημασία των βλαστοκυστών έγκειται στη βιωσιμότητά τους. Τα ισχυρότερα, υγιέστερα έμβρυα συνήθως επιβιώνουν στο στάδιο των βλαστοκυστών επειδή στην πορεία τα κατάφεραν μέσα από αρκετά σημαντικά σημεία ελέγχου ανάπτυξης και διαίρεσης. Αυτές οι διεργασίες είναι απαραίτητες ώστε να επιτρέπουν μόνον στα ισχυρά έμβρυα να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να εμποδίζουν τα ασθενή ή αλλιώς τα ελαττωματικά έμβρυα να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους.

Σε ένα παραδοσιακό, συνήθη κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης, στη μήτρα μεταφέρονται τέσσερα έμβρυα την τρίτη ημέρα με την ελπίδα ότι τουλάχιστον ένα θα οδηγήσει σε επιτυχή γέννηση ζώντος νεογνού. Μετά την τρίτη ημέρα δεν καταφέρνουν όλα τα έμβρυα να επιβιώσουν, με μόνο το ένα τρίτο των καλλιεργημένων εμβρύων να γίνονται βλαστοκύστεις. Ορισμένες φορές επιβιώνουν δύο ή περισσότερα έμβρυα με αποτέλεσμα την πολύδυμη κύηση.

Η καλλιέργεια και η μεταφορά βλαστοκυστών στοχεύει να επιλύσει το πρόβλημα των πολύδυμων γεννήσεων ή να εξαλείψει εντελώς αυτόν τον κίνδυνο. Οι κυήσεις και γεννήσεις τριδύμων ή περισσοτέρων νεογνών εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους τόσο για τη μητέρα όσο και για τα νεογνά και μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγικής τεχνολογίας. Από την άλλη πλευρά, τα ποσοστά επιτυχούς κύησης διατηρούνται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βελτιώνονται. Αυτό συμβαίνει επειδή στη μήτρα μεταφέρονται μόνο δύο ή τρεις βιώσιμες βλαστοκύστεις, όχι τέσσερις ή περισσότερες.

Η καλλιέργεια και η μεταφορά βλαστοκυστών έχει αναφερόμενο ποσοστό επιτυχούς 50%, με ποσοστά κύησης πάνω από 66% σε ασθενείς οι οποίες έχουν ανταποκριθεί καλά στη θεραπεία.

Ένα πρόσθετο όφελος από τη μεταφορά βλαστοκυστών είναι ότι οι κλινικοί γιατροί έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν βιοψίες για να ανιχνεύσουν την ύπαρξη γενετικών νόσων. Αυτή η εξέταση παρά το γεγονός ότι δεν είναι παγκόσμια διαθέσιμη, μπορεί στο μέλλον να καταστεί εξέταση ρουτίνας, καθώς η τεχνολογία της καλλιέργειας και της μεταφοράς βλαστοκυστών συνεχίζει να σημειώνει προόδους.

Η μεταφορά βλαστοκυστών είναι μια επιλογή η οποία έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας σε ασθενείς νεότερης ηλικίας, καθώς και σε αυτές οι οποίες έχουν μεγάλο αριθμό ωαρίων διαθέσιμων κατά τον χρόνο της ωοληψίας. Συγκεκριμένα, οι καλύτερες υποψήφιες για καλλιέργεια βλαστοκυστών είναι οι ασθενείς με έξι ή περισσότερα έμβρυα τα οποία την τρίτη ημέρα είναι βιώσιμα και υψηλής ποιότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή το ποσοστό επιτυχίας περισσότερων εμβρύων να αναπτυχθούν επιτυχώς την πέμπτη ημέρα είναι πολύ μεγαλύτερο. Από αυτή τη διαδικασία θα ωφελούνταν επίσης ασθενείς οι οποίες υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση και οι οποίες δε θα εξέταζαν το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού εμβρύων στην περίπτωση κατά την οποία θα υπήρχε πολύδυμη κύηση, ή ασθενείς οι οποίες επιθυμούν να μειώσουν τις πιθανότητες επέλευσης πολύδυμης κύησης

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Τι είναι η Κοιλιοκάκη; Προγεννητικός έλεγχος »

Ημερολόγιο Άρθρων

« Ιούλιος 2024 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Σύνδεση